Prezydent Poznania z absolutorium


– Dziękujemy za ogromne zaangażowanie mieszkańców, ich chęć sprawczości i angażowania się, z której słynie Poznań – podkreślała Iwona Matuszczak-Szulc, dyrektor Wydziału Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej UMP. – W naszym mieście możemy zawsze liczyć na organizacje pozarządowe, nie tylko w obszarach związanych z pomocą podczas pandemii czy wsparciem uchodźców, ale także z zakresu ekonomii społecznej.

Przedsiębiorczość tradycyjnie już jest mocną stroną Miasta. Poznań zaliczany jest do ścisłej krajowej czołówki miast dobrze rozwiniętych gospodarczo. Pomimo pandemii liczba firm zarejestrowanych w stolicy Wielkopolski zwiększyła się do 123 tys. W mieście zainwestowało też ponad 270 dużych inwestorów zagranicznych. W 2021 r. w Poznaniu funkcjonowało ponad 200 startupów, działających przede wszystkim w sektorze nowych technologii z wykorzystaniem sztucznej inteligencji, Internetu rzeczy i big data.

Zamożność Miasta i bardzo wysoki potencjał potwierdziły wysokie oceny największych międzynarodowych agencji ratingowych. Poznań ma najwyższy możliwy do uzyskania przez samorząd lokalny w kraju rating „A-” nadany przez Fitch Ratings. W 2021 r. agencja umieściła wszystkie oceniane polskie miasta na liście obserwacyjnej ze wskazaniem negatywnym. Odzwierciedla to niepewność Fitch Ratings, jak zmiany w systemie dochodowym samorządów lokalnych wprowadzone przez reformę podatkową „Polski Ład” wpłyną na system finansowania polskich samorządów. AW

Więcej na kolejnych stronach tego artykułu:

Dodaj komentarz