Prezydent Poznania z absolutorium


Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania, otrzymał od rady miasta wotum zaufania oraz absolutorium. To oznacza, że zdaniem radnych stolica Wielkopolski jest dobrze zarządzana.


Podstawą do przyznania absolutorium jest budżet za 2021 rok. Poznańscy radni uznali, że został on dobrze wykonany i w związku z tym na wtorkowej sesji podjęli odpowiednią uchwałę. Za przyznaniem absolutorium głosowało 26 radnych, 8 było przeciw.

– Dziękuję Radzie Miasta Poznania za to głosowanie, jak również za krytyczne głosy, w które zawsze z uwagą się wsłuchuję – mówił Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania. – Rok 2021 był wyjątkowo wymagający. W obliczu pandemii i związanych z nią ludzkich dramatów musieliśmy podejmować wiele trudnych decyzji. Zawsze robiliśmy to rozważnie i w najlepszej wierze, dla dobra poznaniaków – nie tylko obecnych, ale także i przyszłych pokoleń. Jestem przekonany, że przed nami jeszcze wiele wyzwań, ale razem będziemy szukać rozwiązań najlepszych dla naszego miasta.

W 2021 roku dochody budżetu wyniosły 4,99 mld zł. Były o 5,2 procent wyższe niż zaplanowano. Trzeba jednak pamiętać, że budżet na 2021 rok był pierwotnie konstruowany jesienią 2020 r. Wówczas w żaden sposób nie można było jeszcze przewidzieć kwot dotacji, jakie Miasto otrzymało później – np. zwiększenia subwencji oświatowej oraz uzupełniającej. W trakcie 2021 roku Poznań dostał też dodatkowe kwoty m.in. w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 czy Funduszu Inwestycji Lokalnych. To pieniądze przyznane na konkretne cele, których nie można było przewidzieć na etapie planowania budżetu. Były to również kwoty na programy rządu – np. 500+ – które miasto obsługuje na jego zlecenie i które mogą być przeznaczone tylko na wypłatę świadczeń. Nie zmienia to faktu, że na skutek „Polskiego Ładu” i zmian podatkowych, wprowadzanych przez rząd, finanse Poznania oraz innych samorządów w Polsce zostały znacząco osłabione.

Więcej na kolejnych stronach tego artykułu:

Dodaj komentarz