Prezydent Poznania z absolutorium


– To był trudny rok – przyznał Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania. – Musieliśmy wnieść się ponad emocje polityczne, by sprostać wyzwaniom, które wiązały się z pandemią. Udało się to dzięki silnej i dobrej współpracy samorządu, rządu, przedstawicieli biznesu, organizacji pozarządowych i setek wolontariuszy. Dzięki temu w Poznaniu zaszczepiło się aż 75,7 proc. mieszkańców, co dało nam drugie miejsce w kraju wśród dużych miast. Prowadziliśmy Poznański Punkt Szczepień Powszechnych na stadionie, a na MTP powstał szpital tymczasowy. Monitorowaliśmy – i robimy to nadal – zawartość SARS-CoV-2 w ściekach. Jeszcze pod koniec 2021 roku nikt się nie spodziewał, że wkrótce nasz rzeczywistość tak drastycznie się zmieni. Wspólne doświadczenia walki z wirusem przygotowały nas jednak na kolejne wyzwanie, jakim była napaść Rosji na Ukrainę i związane z nią przybycie uchodźców. Solidarność, jaką pokazaliśmy podczas pandemii i lekcja, którą wtedy odrobiliśmy, sprawiła, że mogliśmy się z tym wyzwaniem zmierzyć. Po raz kolejny kluczem była współpraca samorządu, rządu, biznesu i wszystkich ludzi dobrej woli. Przed nami z pewnością kolejny trudny rok. Możemy się w pewnych obszarach spierać, ale jestem przekonany, że razem będziemy skutecznie działać dla dobra Poznania.

Raport zawiera m.in. dane dotyczące demografii Poznania. Według oficjalnej statystyki Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) w 2021 r. mieszkało w nim 529,4 tys. osób. Jednak w rzeczywistości było to niemal 100 tys. więcej mieszkańców. Byli to przede wszystkim uczniowie i studenci spoza Poznania oraz tymczasowi pracownicy z zagranicy. Pomimo pandemii nie zmniejszyła się liczba cudzoziemek i cudzoziemców mieszkających stolicy Wielkopolski.

W 24 szkołach wyższych w Poznaniu studiowało 105 tys. studentek i studentów, najwięcej – jedna trzecia – na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza (UAM), który posiada status uczelni badawczej. Ponad 80% żaków stanowiły osoby spoza stolicy Wielkopolski. Zwiększył się też poziom umiędzynarodowienia studiów.

24 procent dzieci do lat 3 w Poznaniu objętych jest opieką żłobkową – to więcej, niż rok wcześniej.. Opieką przedszkolną objęto ponad 93 procent dzieci w odpowiednim wieku. W 2021 r. oddano do użytku 3 nowe oddziały przedszkolne w rozbudowanym Przedszkolu nr 121 na Strzeszynie. W tym samym roku do poznańskich szkół uczęszczało ponad 91 tys. uczniów, ponad połowa z nich uczyła się w podstawówkach. Z powodu pandemii COVID-19 przez część roku nauka odbywała się w trybie zdalnym lub hybrydowym.

Więcej na kolejnych stronach tego artykułu:

Dodaj komentarz