Prezydent Poznania z absolutorium


Wydatki miasta zamknęły się w kwocie 4,93 mld zł, z czego ponad 969 mln zł przeznaczono na inwestycje. Zadaniem miasta było maksymalnie chronić te, które zostały już rozpoczęte lub są kluczowe dla stolicy Wielkopolski. Nie było to proste: na skutek pandemii często opóźnione było uzyskiwanie niezbędnych decyzji, zgód i opinii. Częste problemy związane z wyborem wykonawcy sprawiały, że procedury przeciągały się dodatkowo – co wpływało na ostateczną cenę inwestycji. Wiele razy miasto musiało wykładać dodatkowe pieniądze, by rozstrzygnąć przetargi.

Na inwestycje w drogi oraz komunikację zbiorową Poznań wydał ponad 558,7 mln zł. Wśród najważniejszych inwestycji jest m.in. przebudowa torowisk w ulicach Wierzbięcice i 28 Czerwca 1956 r., budowa trasy tramwajowej na Naramowice czy ulicy św. Wawrzyńca.

116,9 mln zł wydano na gospodarkę przestrzenną, gospodarkę nieruchomościami oraz rewitalizacje – najważniejszą z nich jest całkowita przemiana placu Kolegiackiego, który z samochodowego parkingu stał się zieloną i przyjazną przestrzenią.

Inwestycje w gospodarkę komunalną i ochronę środowiska pochłonęły 95,1 mln zł. Miasto zainwestowało blisko 15 mln zł w utrzymanie zieleni i niemal tyle samo w ochronę środowiska i klimatu.

Więcej na kolejnych stronach tego artykułu:

Dodaj komentarz