Klauzula informacyjna zgodna z RODO


Szanowny Czytelniku!

Od 25 maja 2018 roku  w Polsce stosuje się przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”). Poniżej aktualna informacja o tym jak przetwarzamy Twoje dane oraz jak możesz skorzystać ze swoich praw.

1. 1. Postanowienia Ogólne
Niniejsza Polityka Prywatności jest zgodna z przepisami wynikającymi z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w skrócie RODO.

1.2. Administrator Danych
Administratorem Twoich danych jest Lech-Press z siedzibą w Wielkiej Wsi, ul. Smugi 84 64-320 Buk, NIP:788-124-85-18, REGON: 634199924, tel. 61 8 949 385 lub 691 895 296, mail: lechpress@wp.pl lub kontakt@naszglospoznanski.pl. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

1.3. Cel zbierania danych
Przetwarzanie Twoich  danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 RODO i w celach marketingowych Administrator Danych Osobowych powołuje się na prawnie uzasadniony interes, którym jest analityka internetowa strony www, analiza odwiedzin.

1.4 Narzędzia analityczne
Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych przez Lech-Press z siedzibą w Wielkiej Wsi w celu analityki internetowej i analizy odwiedzin. Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, a podstawą ich przetwarzania jest moja zgoda. Odbiorcami danych są Google Analytics.

1.5 Czas przetwarzania danych
Administrator przechowuje dane osobowe Użytkowników jedynie przez czas, jaki jest niezbędny dla zrealizowania celów, dla których dane zostały zebrane oraz pod warunkiem zachowania aktualności jednej z opisanych powyżej podstaw prawnych, bądź, gdy pojawiła się nowa podstawa, np. przepis prawa lub konieczność realizacji roszczeń w postępowaniu sądowym.

1.6 Prawa internauty
Mam prawo do wycofania się z tej zgody w dowolnym terminie. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu jej odwołania. Mam prawo dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także do wniesienia skargi do organu nadzorującego.

Dane są wykorzystywane do analityki internetowej i analizy odwiedzin za pomocą narzędzi Google Analytics. W sytuacji wniesienia sprzeciwu – prosimy skorzystać z ustawień „przeglądarki.” Pomocny link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Usługodawca nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).

Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.

Gdy Twoje dane zostaną nam przekazane w celu zawarcia umowy będą przetwarzane w celu zawarcia umowy i jej wykonania, w celu rozliczenia finansowego, wystawienia faktur i prowadzenia ewidencji księgowych.

Jeśli weźmiesz  udział w organizowanych przez nas konkursach i plebiscytach i przekażesz nam Twoje dane, wówczas będziemy je przetwarzali w celu przeprowadzenia danego konkursu, plebiscytu, wyłonienia laureatów i przyznania im nagród.

W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z Administratorem Danych Osobowych lub z Inspektorem Ochrony Danych.