Prezydent Poznania z absolutorium


Starsi poznaniacy mogli korzystać z licznych programów wsparcia. O ich prawa dbała Miejska Rada Seniorów. W 2021 r. zakończono budowę nowej siedziby dla Domu Pomocy Społecznej przy ul. Bukowskiej, zlokalizowanej przy ul. Żołnierzy Wyklętych.

Dbamy o zabytki i zieleń

Z powodu pandemii COVID-19 obiekty sportowe funkcjonowały w ograniczonym zakresie; część zajęć oraz zawodów odbywała się online, część została odwołana. Podobnie było z wydarzeniami kulturalnymi – część z nich była realizowana online lub w formule hybrydowej. Miasto Poznań wspierało poznańskich twórców kultury w ramach miejskiej lokalnej tarczy #poznanwspiera. Miejskie instytucje kultury realizowały 1,8 tys. projektów w formie stacjonarnej i wirtualnej, w których uczestniczyło 8 mln osób. W 2021 r. otwarto też Centrum Szyfrów Enigma z Mediateką oraz nowe siedziby 2 filii Biblioteki Raczyńskich

Aby zadbać o dziedzictwo kulturowe, Miasto dofinansowało prace renowacyjno-konserwatorskie licznych zabytków, m.in. najcenniejszych secesyjnych kamienic. Zmodernizowano też tereny nadrzeczne.

W 2021 r. tereny zieleni stanowiły aż 27 procent powierzchni miasta, w tym były 52 ogólnodostępne parki i 123 zieleńce zajmujące powierzchnię 439 ha. Miała miejsce renowacja parku przy ul. Wodziczki, zieleni na al. Wielkopolskiej czy budowa ogrodu miododajnego na Cytadeli. Utworzone zostały 3 nowe zieleńce: przy ul. Podkomorskiej, Jawornickiej, Gostyńskiej/Milickiej oraz las kieszonkowy przy ul. Milczańskiej. Na stawach w parku Bergera oraz parku im. K. Marcinkowskiego powstały ogrody pływające, a przy przedszkolu nr 74 – naturalny plac zabaw.

W 2021 r. w Poznaniu zarejestrowanych było 538,9 tys. pojazdów, w tym aż 424,2 tys. samochodów osobowych. Uspokojono ruch drogowy w centrum miasta, wyłączone zostały kolejne sygnalizacje świetlne, uruchomiono nowe buspasy. Kontynuowano projekt doświetlania przejść dla pieszych. Na poznańskie ulice wyjechało 37 nowych autobusów elektrycznych Solaris Urbino 12 Electric. W Poznaniu funkcjonowało też 49 stacji ładowania pojazdów.

Silna gospodarka Poznania

W minionym roku miasto Poznań współpracowało z licznymi organizacjami pozarządowymi. Dostały one dofinansowanie do realizowanych projektów. Działały: Poznańska Rada Działalności Pożytku Publicznego, komisje dialogu obywatelskiego, Poznańskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu wspierające organizacje pozarządowe i wolontariat oraz 20 Centrów Inicjatyw Lokalnych – Sąsiedzkich i jeden CIL Regrantingowy.

Więcej na kolejnych stronach tego artykułu:

Dodaj komentarz