Prezydent Poznania z absolutorium


Kolejne 53,4 mln zł miasto przeznaczyło na inwestycje w oświatę. Wśród największych są m.in. budowa łącznika w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2, rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 15 przy ul. Druskienickiej wraz z pomieszczeniami na potrzeby Biblioteki Raczyńskich czy modernizacja i rozbudowa Przedszkola nr 121.

Na inwestycje w politykę społeczną, zdrowie i rodzinę Poznań przeznaczył ponad 67,5 mln zł – to m.in. zakupy specjalistycznego sprzętu dla szpitala im. J. Strusia i F. Raszei oraz rozbudowa o nowe skrzydło Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego i Rehabilitacji Medycznej przy ul. Mogileńskiej 42.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego to dziedziny, w których na inwestycje przeznaczono niemal 41,4 mln zł; z kolei na sport i turystykę przeznaczono blisko 18,4 mln zł. Dzięki nim można było m.in. zbudować basen na Os. Zwycięstwa czy zmodernizować Stadion Miejski.

W dziedzinie wydatków bieżących najwięcej wydano na oświatę (ponad 1,4 mld zł), następnie na politykę społeczną, zdrowotną i rodzinną (ponad 1 mld zł) oraz na drogi i komunikację zbiorową (756,5 mln zł).

Raport o stanie miasta

Podczas sesji przedstawiono też Raport o stanie miasta, który zawiera najważniejsze dane o Poznaniu, jego strukturze, demografii i najważniejszych działaniach. Po jego rozpatrzeniu rada miasta udzieliła prezydentowi wotum zaufania. Za taką decyzją głosowało 26 osób, przeciw było 7.

Więcej na kolejnych stronach tego artykułu:

Dodaj komentarz