Wójt Jan Broda z wotum zaufania i absolutorium za 2021 rok


Jan Broda podziękował za dobre wyniki swojemu zespołowi, radnym i sołtysom oraz partnerom.
Nad Raportem wywiązała się dyskusja, w której radni oceniali stan gminy, mówili o plusach, m.in. o dobrej pracy urzędników, wysokim poziomie edukacji gminnej i realizowanych inwestycjach. Artykułowali też swoje zastrzeżenia – spore kontrowersje wywołuje tryb pracy nad polityką przestrzenną i zwolnione tempo realizacji Programu Budowy Dróg Gminnych. Uczestnicy debaty w większości wykazywali zrozumienie dla trudności i niesprzyjających okoliczności, z jakimi gmina zmagała się w ubiegłym roku, m.in. pandemia koronawirusa, niekorzystne zmiany w systemie finansowania samorządów czy niestabilna sytuacja na rynku inwestycji. Mimo to, niektórzy z nich mieli większe oczekiwania.
Radni udzielili wójtowi wotum zaufania 12 głosami, 6 było przeciwnych, a 2 wstrzymało się od głosu.
Jednogłośnie pozytywnie oceniono natomiast sprawozdanie finansowe za 2021 rok. Skarbnik, Magdalena Surdyk przedstawiła szczegółowe podsumowanie realizacji budżetu i pozytywne opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz Komisji Rewizyjnej.

Więcej na kolejnych stronach tego artykułu:

Dodaj komentarz