Wójt Jan Broda z wotum zaufania i absolutorium za 2021 rok


Po raz czwarty wójt Komornik Jan Broda przedstawił radnym Raport o stanie gminy, od kiedy wymóg ten jest podyktowany przepisami prawa samorządowego. I po raz czwarty otrzymał od Rady Gminy Komorniki wotum zaufania. Na sesji absolutoryjnej 13 czerwca przedstawiono też sprawozdanie finansowe za poprzedni rok, które zakończyło się udzieleniem wójtowi absolutorium.

Wójt Jan Broda przedstawił Raport za 2021 rok podkreślając dobrą kondycję finansową i inwestycyjną gminy. Komorniki nadal zajmują wysokie miejsca w najważniejszych rankingach gospodarczych, dobrze radzą sobie także w pozostałych sferach społecznych. Bez większych zakłóceń kontynuowane były trwające inwestycje. Zakończono największą z nich – szkołę w Wirach. Z uwagi na rekordowy wzrost demograficzny wyzwaniem dla gminy jest zapewnienie komfortowych warunków do nauki. Dlatego w Plewiskach rozpoczęto rozbudowę szkoły nr 2. Mimo niestabilnej sytuacji na rynku inwestycji zgodnie z planem postępują prace przy najbardziej strategicznych inwestycjach drogowych w Plewiskach: wiaduktu drogowego na ul. Kolejowej, na granicy ze Skórzewem, gdzie już trwają roboty oraz „Węzeł Grunwaldzka” na granicy z Poznaniem.

Więcej na kolejnych stronach tego artykułu:

Dodaj komentarz