Znamy liczbę mieszkańców Poznania


Główny Urząd Statystyczny opublikował dzisiaj pierwsze wyniki spisu powszechnego na poziomie regionalnym i lokalnym. Najnowsze dane zweryfikowały liczbę ludności stolicy Wielkopolski. Według nich Poznań liczy 546,9 tys. mieszkańców. To więcej niż GUS podawał wcześniej.


Według poprzednio prezentowanych przez Główny Urząd Statystyczny danych liczba mieszkańców stolicy WIelkopolski wynosiła 529,4 tys. Narodowy Spis Powszechny skorygował jednak tę liczbę. Opublikowane we wtorek dane, lepiej odzwierciedlające rzeczywistość mówią, że w Poznaniu mieszka 546,9 tys. osób, czyli o 17,5 tys. więcej niż podawano wcześniej.

Zgodnie z przedstawionymi przez GUS wynikami spisu powszechnego w Poznaniu mieszka 84,7 tys. osób w wieku przedprodukcyjnym, 332,7 tys. osób w wieku produkcyjnym i 129,5 tys. osób w wieku poprodukcyjnym. Co ciekawe w stolicy Wielkopolski na 100 mężczyzn przypada 114 kobiet. Ich przewaga nad liczbą mężczyzn dotyczy wieku powyżej 19 lat i jest największa, ponad dwukrotna, w grupie wiekowej powyżej 80 lat.

Więcej na kolejnych stronach tego artykułu:

Dodaj komentarz