Znamy liczbę mieszkańców Poznania


Dane te nie uwzględniają m.in. obywateli Ukrainy, którzy masowo przyjechali do stolicy Wielkopolski po 24 lutego 2022 r. i osób pracujących tymczasowo w Poznaniu, którzy z różnych przyczyn nie są ujmowani w rejestrach urzędowych.

Według danych zaprezentowanych przez GUS w Poznaniu znajduje się 49,9 tys. budynków oraz 288,5 tys. mieszkań. Potwierdza to przewagę budownictwa wielorodzinnego.

Prawie milion mieszkańców aglomeracji poznańskiej

Ludność aglomeracji poznańskiej, obejmująca Poznań i powiat poznański, wynosi 978,5 tys. osób. W strukturze ludności przeważają kobiety. Na 100 mężczyzn przypada ich 110. Udział osób w wieku przedprodukcyjnym wynosi 19%, wieku produkcyjnym – 61%, a wieku poprodukcyjnym – 20%.W aglomeracji poznańskiej jest 145,6 tys. budynków oraz 437,9 tys. mieszkań. JZ

Więcej na kolejnych stronach tego artykułu:

Dodaj komentarz