ZKZL kontynuuje dbałość o miejskie budynki


W ostatnim czasie ZKZL podsumował ostatnie 12 miesięcy w zakresie napraw i likwidacji usterek. W 2022 roku wykonano blisko 3000 prac w miejskim zasobie. To średnio 250 napraw miesięcznie wykonywanych przez pracowników spółki i Wykonawców działających na zlecenie ZKZL. Najwięcej napraw, ponad 600, dokonano w branży stolarsko-ślusarskiej. Poznaniacy najczęściej borykali się z usterkami okien, drzwi i samozamykaczy. Spółka wykonała również wiele wymian zamków i skrzynek na listy. Drugą branżą, w której ZKZL wykonał najwięcej prac była branża wodno-kanalizacyjna. Spółka, w ramach 600 zleceń, wymieniała najczęściej odcinki instalacji i urządzenia pomiarowe. Dużą część zadań stanowiły naprawy i wymiana logoterm.

Ponad 500 zleceń zostało wykonanych na usterki w branży elektrycznej. Spółka w ramach prac wymieniała oświetlenie w częściach wspólnych na energooszczędne, naprawiała domofony jak również dokonywała wymiany instalacji elektrycznej. Spośród prac remontowych ZKZL wyróżnić można również branżę ogólnobudowlaną i branżę gazową. Blisko 400 zleceń zostało wykonanych w dużej mierze na usunięcie skutków zalania, naprawy chodników a także dostosowania wentylacji w lokalach do obowiązujących norm.Pracownicy ZKZL często kierowali się do mieszkań poznaniaków w celu usunięcia nieszczelności instalacji gazowej, naprawy pieca dwufunkcyjnego czy wykonania próby szczelności instalacji gazowej.

Więcej na kolejnych stronach tego artykułu:

Dodaj komentarz