Tunel za 50 mln zł – budowa rozpoczęta!


– Ogromnie się cieszę z rozpoczęcia tej inwestycji, tak bardzo ważnej dla naszej gminy. Po jej zakończeniu nastąpi koniec korków w Kobylnicy. Zamiast przejazdu kolejowego z rogatkami będziemy mieli tunel pod torami, a zamiast skrzyżowania z sygnalizacją świetlną – rondo – mówi burmistrz Swarzędza, Marian Szkudlarek.Będąc jedną z największych gmin, z ponad 50 tysiącami mieszkańców, musimy myśleć o ciągłej poprawie bezpieczeństwa pieszych, rowerzystów, kierowców. Niektóre zadania przerastają jednak możliwości budżetu gminy. Duża inwestycja drogowa w Kobylnicy jest przykładem, że dzięki dobrej współpracy Swarzędza z innymi zainteresowanymi podmiotami zyskujemy możliwość szybszej realizacji zamierzeńpodkreśla burmistrz.

Inwestycja szacowana jest na około 50 mln zł. Niemal połowa tej kwoty pochodzi z budżetu PKP PLK. Pozostała część zostanie sfinansowana z budżetów powiatu poznańskiego oraz gminy Swarzędz.

– Zakres prac obejmuje budowę 70-metrowego tunelu pod torami, a także około 500 metrów dróg dojazdowych – opowiada Marek Borowczak, dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu. – Powstanie 7-metrowa jezdnia, szerokie chodniki i ścieżka rowerowa.

Do stworzenia kompleksowego układu komunikacyjnego konieczna jest przebudowa skrzyżowania ulicy Swarzędzkiej z drogą wojewódzką 194 (ulica Poznańska). Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich, w ramach odrębnego projektu, zbuduje w tym miejscu rondo.

Więcej na kolejnych stronach tego artykułu:

Dodaj komentarz