Przystanki „Literacka” w nowej odsłonie


Ponadto – w celu ułatwienia dotarcia – zbudowano dojście do przystanku po południowej stronie ulicy Koszalińskiej (w stronę ul. Kaczej) oraz zbudowano chodnik od przejścia dla pieszych przez ulicę Literacką do obu przebudowanych przystanków i umocniono pobocze jezdni po północnej stronie ulicy Koszalińskiej.

W trakcie prowadzenia prac drogowych chodnik oraz platformy dostosowano do istniejącego drzewostanu. Do końca marca w rejonie przystanków zostaną wprowadzone wszystkie elementy stałej organizacji ruchu. Obecnie instalowane są znaki pionowe.

W minionym roku Zarząd Transportu Miejskiego przeprowadził wiele remontów poprawiających stan infrastruktury przystankowej. Największym była zmiana na przystanku „Ogrody”, ale wykonano też szereg mniejszych prac np. na przystanku autobusowym „Arnikowa”, czy przystankach „Sarbinowska”. Wszystko w celu łatwiejszego i bardziej komfortowego korzystania z komunikacji zbiorowej przez pasażerów. ZTM

Więcej na kolejnych stronach tego artykułu:

Dodaj komentarz