Budowa wiaduktu nad ul. Grunwaldzką


Na placu budowy węzła przesiadkowego w rejonie ul. Grunwaldzkiej rozpoczął się montaż wielotonowych elementów konstrukcyjnych. Są one częścią powstającego bezkolizyjnego przejazdu pod torami kolejowymi na granicy Poznania i Plewisk.

– Pierwsze elementy prefabrykowane przetransportowano na plac budowy we wtorek, przyjechały ze Środy Wielkopolskiej. Obecne prace dotyczą głównych elementów konstrukcyjnych wiaduktu kolejowego po stronie Poznania, a także kładki pieszo-rowerowej nad ul. Grunwaldzką. Roboty te są wykonywane przy pomocy żurawia o udźwigu 160 ton. Ze względu na konieczność utrzymania ruchu kolejowego, taka sama operacja czeka nas na drugim torze po stronie Plewisk, gdy na budowany właśnie wiadukt będzie można skierować pociągi – mówi Tomasz Płóciniczak, wiceprezes spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie.

Konstrukcję przęsła wiaduktu kolejowego i kładki pieszo-rowerowej stanowi płyta, która składa się z dźwigarów. To stalowe, obetonowane belki przenoszące obciążenia na główne podpory. Pojedynczy dźwigar wiaduktu kolejowego składa się z trzech części o łącznej długości 32 metrów i ciężarze ponad 7 ton. Konstrukcję wiaduktu pod torem w kierunku Berlina tworzy sześć takich elementów Natomiast do wykonania konstrukcji kładki pieszo-rowerowej przewidziano cztery dźwigary. Jeden taki element także składa się z trzech połączonych odcinków i liczy 30 metrów długości, jego ciężar to blisko 5,4 tony. Dźwigary montowane są na podporach tymczasowych, po wcześniejszym przygotowaniu podłoża. W kolejnych krokach prowadzone będą prace związane z szalowaniem oraz zbrojeniem konstrukcji przęseł wiaduktu i kładki.

Więcej na kolejnych stronach tego artykułu:

Dodaj komentarz