Budowa wiaduktu nad ul. Grunwaldzką


Równolegle wykonawca kontynuuje prace związane z przebudową sieci uzbrojenia terenu, przygotowując się do kolejnych prac związanych m.in. z układem drogowym czy częścią mostową po stronie Plewisk. Gotowy jest także wykop pod zbiornik retencyjny na deszczówkę i wody roztopowe.

W rejonie inwestycji obowiązuje czasowa organizacja ruchu. Kierowcy poruszający się między Poznaniem i Plewiskami mogą korzystać z tymczasowego przejazdu kolejowego w ciągu ul. Grunwaldzkiej. Należy zwracać uwagę na bieżące oznakowanie oraz zachować szczególną ostrożność w rejonie prac.

Węzeł Grunwaldzka będzie miejscem łączącym różne środki transportu: pociągi, autobusy, rowery i samochody. Przy stacji kolejowej Poznań Junikowo powstanie węzeł przesiadkowy. Pętla autobusowa w rejonie peronu PKP umożliwi szybką przesiadkę pomiędzy pociągami i autobusami „drzwi w drzwi”. Uzupełnieniem będą parkingi typu „parkuj i jedź” dla samochodów i rowerów. Obiekt będzie dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Inwestycja pozwoli więc na zwiększenie udziału kolei i autobusów w codziennych podróżach. Dzięki budowie przejazdu pod torami kolejowymi w ciągu ul. Grunwaldzkiej, piesi, rowerzyści i kierowcy nie będą już musieli czekać przed opuszczonym szlabanem. Ponadto na ul. Grunwaldzkiej, na odcinku od ul. Twardogórskiej do ul. Wołczyńskiej, powstanie ok. kilometrowa droga z chodnikami i ścieżkami rowerowymi. Zakończenie prac planowane jest na IV kwartał 2023 roku. PIM

Więcej na kolejnych stronach tego artykułu:

Dodaj komentarz