Bez zmian na szczycie AZS Poznań


W kolejnych latach AZS liczy na kontynuowanie tych sukcesów sportowych, liczny awans zawodników na Igrzyska Olimpijskie w Paryżu oraz na odrobienie z nawiązką strat poniesionych w zakresie sportu studenckiego. Nadal pozostanie niezwykle ważne szkolenie dzieci i młodzieży oraz osiągnięcie jak najlepszych wyników w tym zakresie. Liczymy też na nowe inwestycje, przede wszystkim na oddanie do użytku nowego ośrodka łuczniczego, a także na kontynuowanie prac remontowych na naszych obiektach.

Wszystkie te dotychczasowe sukcesy, a także nasze plany nie byłyby możliwe bez wsparcia dziesiątków instytucji i firm, a także pomocy osób prywatnych, którym w tym miejscu należą się wielkie podziękowania. Wspierają nas przede wszystkim władze publiczne: państwowe (Ministerstwo Sportu i Turystyki) oraz samorządowe (wojewódzkie i miejskie, z władzami miasta Poznania na czele). Ogromną pomoc otrzymujemy od całego środowiska akademickiego – władze uczelni biorą na siebie największą część kosztów utrzymania sportu studenckiego pracownicy naukowi wspomagają naszych zawodników w ich dwutorowej karierze sportowej. Codzienną pracę z naszymi sekcjami uczelnianymi prowadzą nasi koledzy i przyjaciele ze studiów wfis, którzy są też często działaczami AZS i organizatorami naszych imprez sportowych.

Więcej na kolejnych stronach tego artykułu:

Dodaj komentarz