Zmianie uległ numer konta do opłaty za odpady


1 stycznia 2022 roku miasto Poznań opuściło ZM GOAP, tym samym zmianie uległ numer konta, na które trafiają opłaty za odpady. Indywidualne numery rachunku są systematycznie generowane i wysyłane do właścicieli nieruchomości.

Indywidualny numer rachunku bankowego do wpłaty za gospodarowanie odpadami każdy zainteresowany otrzyma w zależności od sposobu złożenia deklaracji za odpady:

– za pośrednictwem skrzynki ePUAP – gdy deklaracja wpłynęła elektronicznie poprzez przyjazne-deklaracje lub
– drogą pocztową za potwierdzeniem odbioru – gdy deklaracja wysłana została pocztą lub przyniesiona osobiście.

Więcej na kolejnych stronach tego artykułu:

Dodaj komentarz