Zmiana organizacji ruchu na ul. Pokrzywno


Na odcinku od ul. Strzyżowskiej do posesji nr 21C ruch odbywać się będzie lewym pasem, a na odcinku od ul. Żurawickiej do ul. Strzyżowskiej – prawym. Wykonawca przewiduje, że po około tygodniu prac na lewym pasie, odcinek objęty ruchem wahadłowym będzie mógł zostać skrócony. W ramach nadchodzących zmian przesunięty zostanie na drugą stronę skrzyżowania z ul. Strzyżowską i Dębicką tymczasowy przystanek dla autobusu jadącego w stronę Krzesin. Obecnie jest on przy posesji nr 20, po zmianie działał będzie przed posesją nr 18.

Należy zachować ostrożność w rejonie prac i zwracać uwagę na bieżące oznakowanie. Po zakończeniu inwestycji poprawi się komfort i bezpieczeństwo użytkowników. Wymieniona zostanie nawierzchnia jezdni, powstanie nowa droga rowerowa, będą także wygodne chodniki. Prace obejmują także budowę zatok i przystanków autobusowych. Wykonawca zajmuje się również m.in. przebudową skrzyżowań i zjazdów do posesji, kanalizacją deszczową i oświetleniem. PIM

Więcej na kolejnych stronach tego artykułu:

Dodaj komentarz