ZKZL ułatwia zgłaszanie usterek


Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych wprowadza nową funkcjonalność dla swoich najemców. Od teraz usterki będzie można zgłosić przez specjalną stronę internetową.

ZKZL ulatwia zglaszanie usterek

Spółka wychodzi naprzeciw potrzebom mieszkańców – stworzyła specjalną stronę internetową poświęconą zgłoszeniom usterek i awarii w miejskich nieruchomościach: zgloszenia.zkzl.poznan.pl. Strona jest intuicyjna i łatwo się po niej poruszać. Na wstępie należy wybrać, czego dotyczy usterka. Do wyboru są cztery rozwiązania: lokal, budynek, plac zabaw i grunty sąsiadujące z nieruchomością. Następnie trzeba wpisać adres, który po wpisaniu pierwszych liter jest rozwijany w domyślnej liście. Dzięki temu precyzyjnie można wskazać konkretną nieruchomość. W kolejnym kroku użytkownik wybiera kategorię usterki. Dzięki tej funkcjonalności pracownicy spółki będą mogli precyzyjniej skierować naprawę do konkretnych firm, świadczących usługi z danej branży. Strona umożliwia również doprecyzowanie zgłoszenia o konkretny problem. Opcjonalnie można uzupełnić zgłoszenie o opis oraz dołączyć załączniki w postaci zdjęć lub dokumentów.

Więcej na kolejnych stronach tego artykułu:

Dodaj komentarz