Wyniki rekrutacji do liceów, techników i szkół branżowych


Zakończył się pierwszy etap rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. Miasto Poznań prowadzi ją wspólnie z powiatem poznańskim. Do wybranej placówki dostało się ponad 8 tys. kandydatów, natomiast do żadnego liceum, technikum i szkoły branżowej nie przyjęto ok. 1400 uczniów.

W tegorocznej rekrutacji do szkół miasta Poznania i powiatu poznańskiego złożono 9485 wniosków. Najwięcej, bo aż 4987 kandydatów starało się o przyjęcie do liceum ogólnokształcącego, 3664 do technikum, a 834 do szkoły branżowej I stopnia.

Do wybranej szkoły zakwalifikowało się 8068 uczniów (3921 do liceów, 3350 do techników i 797 do szkół branżowych I stopnia).

Liczba niezakwalifikowanych kandydatów wynosi 1417 (te osoby, na obecnym etapie rekrutacji, nie zostały przyjęte do żadnej ze wskazanej przez siebie szkoły). Najwięcej, bo 1066 z nich nie dostało się do wybranego liceum. W przypadku techników było to 314 uczniów, a szkół branżowych – 37.

Więcej na kolejnych stronach tego artykułu:

Dodaj komentarz