Węzeł przesiadkowy przy ul. Grunwaldzkiej – postęp prac


Postępuje budowa węzła przesiadkowego przy ul. Grunwaldzkiej, na granicy Poznania i Plewisk. Wykop pod zbiornik retencyjny jest już gotowy, powstaje także wygodny przejazd pod torami kolejowymi w ciągu ul. Grunwaldzkiej. Będzie to miejsce łączące różne środki transportu: pociągi, autobusy, rowery i samochody.

– Gotowy jest już wykop pod zbiornik retencyjny na deszczówkę i wody roztopowe. Wykonawca kontynuuje prace związane z przebudową sieci uzbrojenia terenu, buduje także konstrukcję bezkolizyjnego przejazdu pod torami kolejowymi. Trwają również roboty związane z wiaduktem kolejowym na torze w kierunku Berlina oraz kładką dla pieszych i rowerzystów – mówi Tomasz Płóciniczak, dyrektor ds. przygotowania i realizacji inwestycji w spółce Poznańskie Inwestycje Miejskie.

Zakończenie prac planowane jest na IV kwartał 2023 r. Po stronie Poznania trwa zbrojenie, szalowanie i betonowanie elementów konstrukcji przejazdu pod torami kolejowymi. Na placu budowy wykonano wykop pod podpory obiektu kolejowego na torze w kierunku Berlina. Obecnie wykonywany jest też wykop pod podpory, które będą częścią kładki pieszo-rowerowej nad ul. Grunwaldzką po stronie Poznania, wzdłuż torów kolejowych.

Więcej na kolejnych stronach tego artykułu:

Dodaj komentarz