Od dzisiaj zamknięcie części ul. św. Wawrzyńca


W grudniu rozpoczęły się pierwsze prace związane z budową prawie kilometrowego przedłużenia ul. św. Wawrzyńca na Jeżycach. Nowa droga powstanie od skrzyżowania z ul. Niestachowską i Żeromskiego do skrzyżowania z ul. Kościelną. Od dzisiaj wykonawca będzie prowadził prace, które wymagają zmiany organizacji ruchu. Cała inwestycja zakończy się w 2021 roku.

Dzisiaj zamknięty dla ruchu samochodowego zostanie odcinek ulicy od posesji przy ul. św. Wawrzyńca nr 17 do skrzyżowania z ul. Niestachowską. Wykonawca prac zapewni dojazd dla mieszkańców do posesji położonych przy tej części ulicy. Nie będzie jednak możliwości zaparkowania samochodu. Piesi w dalszym ciągu będą poruszać się po istniejącym chodniku. Prosimy o zachowanie ostrożności w rejonie prac i zwracanie uwagi na bieżące oznakowanie.

Oddanie do użytku nowego odcinka ulicy planowane jest na koniec bieżącego roku. Powstająca wzdłuż nasypu kolejowego droga będzie jednojezdniowa (po jednym pasie ruchu w każdym kierunku). Po jej południowej stronie powstanie chodnik dla pieszych oraz droga rowerowa. Roboty obejmują także budowę przystanków autobusowych, zjazdów do posesji, rozbudowę skrzyżowań ul. św. Wawrzyńca z ul. Niestachowską i ul. Żeromskiego oraz z ul. Kościelną, a także kanalizację deszczową wraz z przebudową kolektora i kanałów ogólnospławnych. W planach są również nasadzenia zieleni oraz nowe oświetlenie uliczne. RB, PIM

Dodaj komentarz