Uwaga, ograniczenia w sposobie ogrzewania


Wczoraj, 27 grudnia, podobnie jak w niedzielę, odnotowano przekroczenie stężenia pyłów drobnych PM10. Oznacza to, że osoby posiadające w domach bardziej ekologiczne źródła ciepła nie mogą palić w kominkach opalanych drewnem, piecach kaflowych i kotłach węglowych, nie spełniających wymogów Ekoprojektu. Zakaz obowiązuje także dzisiaj. Ograniczenia w sposobie ogrzewania wprowadzono z uwagi na przekroczenie wartości 50 µg/m3 stężeń pyłów drobnych PM10 oraz prognozowanie utrzymania się tego przekroczenia.

Dzisiaj obowiązuje zakaz stosowania kominków opalanych drewnem, pieców kaflowych lub typu „koza” oraz kotłów węglowych nie spełniających wymagań Ekoprojektu. Ograniczenia dotyczą osób posiadających drugie źródło ogrzewania z miejskiej sieci ciepłowniczej, gazowe, elektryczne lub inne spełniające wymagania Ekoprojektu.

Podstawę do wprowadzenia ograniczenia stanowi tzw. uchwała antysmogowa, podjęta przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego w grudniu 2017 r.

Więcej na kolejnych stronach tego artykułu:

Dodaj komentarz