Ul. Grunwaldzka – zmiany organizacji ruchu


W tych dniach zamknięty będzie chodnik po zachodniej stronie ulicy, na odcinku od posesji nr 395 do nr 401. Piesi mogą korzystać z przejść w rejonie budynków nr 390/391 oraz 402/403. Tymczasowo wyłączone z ruchu zostanie także przejście przez ul. Grunwaldzką przy skrzyżowaniu z ul. Twardogórską. W trakcie prac dojścia i dojazdy do poszczególnych budynków zostaną zachowane.

Również 8 sierpnia zmieni się sposób dojścia od ul. Kminkowej do ul. Grunwaldzkiej i peronu kolejowego – przejście będzie dostępne przez plac budowy w miejscu rozebranego budynku przy ul. Grunwaldzkiej nr 415 (wcześniej piesi szli przez pole i wzdłuż peronu).

W rejonie prac należy zachować ostrożność i zwracać uwagę na bieżące oznakowanie. PIM/AW

Więcej na kolejnych stronach tego artykułu:

Dodaj komentarz