Tragiczny pożar w DPS Ugory


Dom Pomocy Społecznej w Poznaniu, przy ul. Ugory jest jednostką organizacyjną miasta Poznania. Placówka świadczy usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb mieszkańców. DPS przeznaczony jest dla 136 osób obojga płci, w tym dla osób w wieku podeszłym i niepełnosprawnych fizycznie.

Zajmuje się nimi 93 pracowników, w tym zespół opiekuńczy – pielęgniarki, ratownicy medyczni, fizjoterapeuci, opiekunowie, pokojowi, asystenci osoby niepełnosprawnej, terapeuci zajęciowi, pracownicy socjalni, instruktorzy ds. kulturalno-oświatowych oraz psycholog.

Dom pracuje w systemie ciągłym, zapewniając wszechstronną, całodobową pomoc i opiekę w ciągu całego roku. Organizacja DPS, zakres i poziom świadczonych usług uwzględnia w szczególności wolność, intymność, godność i poczucie bezpieczeństwa mieszkańców oraz stopień ich fizycznej i psychicznej sprawności. JZ

Więcej na kolejnych stronach tego artykułu:

Dodaj komentarz