Społeczna Agencja Najmu zapewnia dodatkowe mieszkania poznaniakom


Społeczna Agencja Najmu, jako jedna z pierwszych w Polsce, rozpoczęła swoją działalność w Poznaniu w III kwartale 2023 roku. Od tego czasu, krok po kroku realizuje nakreślone założenia. Jesienią przeprowadzono i rozstrzygnięto nabór wniosków, a następnie przystąpiono do ich realizacji, w wyniku czego do chwili obecnej przekazano już klucze do prawie 30 mieszkań i stale wzrasta. liczba ta sukcesywnie rośnie. W związku z pozytywnym oddźwiękiem nowego programu wśród poznaniaków, SAN cały czas poszukuje kolejnych mieszkań do programu.

 Poznań

Przypomnijmy, że Społeczna Agencja Najmu rozpoczęła funkcjonowanie pod koniec III kwartału 2023 roku. Przedmiotem działalności SAN jest pośrednictwo pomiędzy właścicielami mieszkań, zainteresowanymi ich bezpiecznym i stabilnym najmem, a osobami, którym wysokość dochodów lub sytuacja życiowa utrudniają najem mieszkania w warunkach rynkowych. Oferta SAN jest adresowana m.in. do osób, które w przeszłości ubiegały się o pomoc mieszkaniową od Miasta, ale jej nie otrzymały np. z powodu zbyt wysokich zarobków lub niewystarczającej liczby uzyskanych punktów. Z oferty programu skorzystać mogą również osoby, które nie zostały zakwalifikowane do programu „Mieszkanie do remontu” lub były najemcami w ramach „Miejskiego Biura Najmu”. Głównym bonusem dla najemców lokali w SAN są rządowe dopłaty do czynszów, sięgające nawet 30%.

Więcej na kolejnych stronach tego artykułu:

Dodaj komentarz