Rozpoczęły się egzaminy maturalne


Tegoroczni maturzyści przystąpili do pierwszego egzaminu. Na początek – we wtorek, 7 maja – sprawdzili swoją wiedzę z języka polskiego. W kolejnych dniach czekają ich testy z matematyki i języka angielskiego.

maturzyści przystąpili do pierwszego egzaminu

W Poznaniu, podobnie jak w całej Polsce, absolwenci liceów i techników przystąpili do matury. W stolicy Wielkopolski do tzw. egzaminu dojrzałości (zdawanego po raz pierwszy) zgłosiło się 7263 osób. Do tego dochodzą ci, którzy chcą poprawić swój wcześniejszy wynik.

Pierwszego dnia, we wtorek, 7 maja maturzyści zweryfikowali swoją wiedzę z języka polskiego. Tradycyjnie musieli zmierzyć się z pytaniami otwartymi i zamkniętymi (sprawdzającymi m.in. umiejętność czytania ze zrozumieniem) oraz dłuższą wypowiedzią pisemną. W przypadku tej ostatniej w tym roku do wyboru były dwa tematy:

Bunt i jego konsekwencje dla człowieka
Jak relacja z drugą osobą kształtuje człowieka?
W swojej pracy maturzyści musieli odwołać się do wybranej lektury obowiązkowej, innego utworu literackiego oraz wybranych kontekstów.

Więcej na kolejnych stronach tego artykułu:

Dodaj komentarz