Rowery za niewiele ponad 60 złotych


Oferty na zakup można składać do wtorku, 21 marca do godziny 12:00, w kancelarii siedziby Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu (ul. Matejki 59). Można to też zrobić w trakcie oględzin (w terminach określonych powyżej) poprzez umieszczenie oferty w przygotowanej urnie. Wzór formularza ofertowego wraz z wymaganymi danymi oraz oświadczeniami można znaleźć na stronie ZTM.

Otwarcie ofert nastąpi we wtorek, 21 marca o godzinie 13:00, w siedzibie ZTM Poznań (sala 1.20). W przypadku, gdy na dany rower lub pakiet będzie złożona więcej niż jedna równoważna oferta kupna, oferenci zostaną poproszeni o złożenie ofert uzupełniających.

Demontaż infrastruktury PRM do 31 lipca

Infrastruktura systemu PRM 3G składająca się z terminali służących do wypożyczeń wraz ze stojakami rowerowymi została sprzedana w całości już we wcześniejszym osobnym postępowaniu. Zgodnie z zawartą umową nabywca ma obowiązek demontażu i przywrócenia nawierzchni do stanu pierwotnego do 31 lipca. ZTM

Fot. ZTM

 

Więcej na kolejnych stronach tego artykułu:

1 komentarz

  1. elcias pisze:

    No i wreszcie koniec zamiany Poznania w Amsterdam- na szczescie!

Dodaj komentarz