Pracownicy poszukiwani


Urząd Miasta Poznania oraz miejskie jednostki organizacyjne poszukują pracowników. Łącznie do obsadzenia czeka niemal 50 stanowisk.

Urząd Miasta Poznania

Poszukiwani są pracownicy w Wydziale Klimatu i Środowiska na stanowiska ds. ocen oddziaływania i pozwoleń zintegrowanych, udostępniania informacji o środowisku, a także strategii i programów klimatycznych. W Wydziale Gospodarki Komunalnej natomiast zatrudnienie znajdą osoby na stanowiskach ds. wymiaru opłaty, obsługi inwestycji oraz gospodarki energetycznej.

Wydział Podatków i Opłat zatrudni osoby na stanowiska ds. podatków, prawno-podatkowych oraz spadków. Stanowisko ds. kontroli finansowej jest wolne w Biurze Kontroli. Główny specjalista ds. projektów oraz osoba ds. analiz ekonomicznych poszukiwana jest w Biurze Nadzoru Właścicielskiego.

Gabinet Prezydenta poszukuje osobę na stanowisko ds. reprezentacji. Programista angular (front-end), projektant systemów informatycznych oraz osoba ds. analiz i wdrożeń znajdą miejsce w Wydziale Informatyki.

Pracownicy poszukiwani także w Miejskich Jednostkach Organizacyjnych

Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu poszukuje: specjalisty ds. fizjoterapii, instruktora ds. kulturalno-oświatowych i terapii muzycznej, specjalisty ds. księgowości, księgowego, informatyka, terapeuty, a także osoby na stanowisko ds. obsługi zamówień publicznych. W Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej „Nasz Dom” pracę znajdą wychowawca oraz konserwator.

Terapeuta, psycholog, asystent rodziny, oraz prawnik socjalny poszukiwani są w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie. Dom Pomocy Społecznej zatrudni opiekunów oraz pokojową/pokojowego. Osoba sprzątająca znajdzie natomiast zatrudnienie w Bibliotece Raczyńskich. Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży zatrudni na stanowisku ds. analiz i projektów społeczno-ekonomicznych.

ZDM poszukuje elektromontera oraz osobę ds. kosztorysowania, natomiast ZTM kontrolera biletów. Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ zatrudni na stanowisko ds. pozyskiwania i opracowywania informacji ze zdjęć lotniczych. Poszukiwany jest także strażnik miejski.

Osoba zajmująca się organizacją imprez znajdzie zatrudnienie w Poznańskich Ośrodkach Sportu i Rekreacji, natomiast specjalista ds. marketingu oraz koordynator produkcji i programu w Estradzie Poznańskiej. Główny księgowy poszukiwany jest w Szkole Podstawowej nr 61, a pedagog specjalny w Przedszkolu nr 119.

Dodaj komentarz