Poznań: Ulica Kościelna w nowej odsłonie


Miasto ogłosiło przetarg na wykonanie dokumentacji dotyczącej zagospodarowania ulicy Kościelnej. Chodzi o teren położony w pasie rozdziału ulicy od ul. Jeżyckiej/Św. Wawrzyńca do istniejącej stacji paliw. To ok. 3,3 tys. m kw.

Podstawą do projektowania są koncepcje, jakie w marcu 2018 przygotowali laureaci konkursu studenckiego: Seweryn Trzyn, Kamil Ziółkowski, Joanna Piasecka i Tomasz Bekas.

– Pracując nad koncepcją zagospodarowania ulicy Kościelnej kierowaliśmy się chęcią stworzenia układu, który nie wymagałby radykalnych zmian, lecz stopniowo porządkowałby kolejne fragmenty ulicy – wyjaśniał tuż po wygranym konkursie Kamil Ziółkowski, jeden z autorów zwycięskiej koncepcji. – Ze względu na bliskość Parku Sołackiego i planowanego mniejszego parku na terenie nowego osiedla na miejscu fabryki „Goplana”, staraliśmy się stworzyć miejsce o własnym, unikalnym kodzie, które byłoby łatwe do zapamiętania i odróżnienia od każdej z pozostałych alei lub parków w Poznaniu. Chcieliśmy doprowadzić do tego, by Kościelna przestała sprawiać wrażenie przypadkowego, zielonego skweru, a stała się miejscem czytelnym i dostępnym dla pieszych.

 

Tego, jak będzie wyglądać ostatecznie ulica, dowiemy się po rozstrzygnięciu przetargu, które zaplanowano na 31.07.2018. Już teraz wiadomo jednak, że w dokumentacji projektowej muszą znaleźć się szczegóły dotyczące komunikacji dla pieszych. W planach jest też płytki zbiornik wodny o powierzchni ok. 440 m kw. W warunkach zamówienia mowa jest o gładkiej tafli wody, bez dodatkowych wodotrysków czy fontann.

Projektant powinien znaleźć miejsce na tzw. górki rekreacyjne, czyli niewielkie wzniesienia tworzące przestrzeń kreatywną dla dzieci i miejsce wypoczynku. Ważne jest też zagospodarowanie zieleni – zwycięzca będzie musiał określić rodzaj, ilość oraz gatunki roślin, jakie zamierza nasadzić. Zwłaszcza krzewy powinny być zaprojektowane jako naturalna, zwarta zapora oddzielająca pas jezdni od zielonego terenu użytkowego.

Na zagospodarowywanym terenie ma stanąć wieloosobowe, indywidualnie zaprojektowane siedzisko, do tego ławki, kosze na śmieci, oświetlenie i tablice informacyjne.

W trakcie wykonywania projektu przyjęte rozwiązania trzeba będzie na bieżąco konsultować z Zarządem Zieleni Miejskiej, Radą Osiedla Jeżyce i laureatami konkursu studenckiego, a wszystkie założenia projektowe muszą być uzgodnione z Miejskim Konserwatorem Zabytków.

Projekt powinien uwzględniać rozwiązania przyjazne wszystkim użytkownikom przestrzeni, także tym o zróżnicowanych ograniczeniach w mobilności i percepcji – m.in. przyjazne osobom z niepełnosprawnością oraz osobom starszym.

Źródło: poznan.pl

 

Dodaj komentarz