Ograniczenia w sposobie ogrzewania


W niedzielę, 17 stycznia odnotowano przekroczenie stężenia pyłów drobnych PM10. Oznacza to, że osoby posiadające w domach bardziej ekologiczne źródła ciepła nie mogą palić w kominkach opalanych drewnem, piecach kaflowych i kotłach węglowych, nie spełniających wymogów Ekoprojektu. Zakaz obowiązuje w poniedziałek, 18 stycznia.

Ograniczenia w sposobie ogrzewania wprowadzono z uwagi na przekroczenie wartości 50 µg/m3 stężeń pyłów drobnych PM10 (do którego doszło 17 stycznia) oraz prognozowanie utrzymania się tego przekroczenia.

W poniedziałek, 18 stycznia obowiązuje zakaz stosowania kominków opalanych drewnem, pieców  kaflowych lub typu „koza” oraz kotłów węglowych nie spełniających wymagań Ekoprojektu. Ograniczenia dotyczą osób posiadających drugi sposób ogrzewania z miejskiej sieci ciepłowniczej, gazowe, elektryczne bądź inne spełniające wymagania.

Podstawę do wprowadzenia ograniczenia stanowi tzw. uchwała antysmogowa, podjęta przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego w grudniu 2017 r.

Więcej na kolejnych stronach tego artykułu:

Dodaj komentarz