Nowe ulice i skwery w Poznaniu


W 2024 roku minie 20 lat od wejścia Polski do Unii Europejskiej. Dwa poznańskie skwery i dwie ulice otrzymały nazwy, które upamiętniają to ważne wydarzenie i ludzi, którzy się do niego przyczynili.

skwer w Poznaniu

Ulica łącząca ul. Jawornicką z ul. Babimojską będzie nazywać się ulicą Unii Europejskiej. Przełomowym momentem w dziejach historii europejskiej wspólnoty było uchwalenie w 1992 roku Traktatu z Maastricht, na mocy którego powstała Unia Europejska. Polska dołączyła do niej 1 maja 2004 roku. Obecnie UE skupia 27 demokratycznych państw, a wśród wartości dla nich wspólnych znajdują się m. in. takie postawy jak: tolerancja, wolność, sprawiedliwość i solidarność. Traktat o Unii Europejskiej zapewnia jej obywatelom i osobom przebywającym legalnie na jej terytorium szeroki zakres praw zapisanych w prawodawstwie unijnym.UE nagrodzona została Pokojową Nagrodą Nobla w 2012 roku.

Ulica łącząca ul. Babimojską z ul. Smardzewską będzie nosić nazwę Jana Kułakowskiego. Jan Kułakowski urodził się w 1930 w Myszkowie. Jako nastolatek walczył w Powstaniu Warszawskim. Ukończył prawo i nauki polityczne w Leuven, gdzie uzyskał tytuł doktora prawa. Od 1954 roku prowadził negocjacje z autorytarnymi rządami na całym świecie, uwalniając z więzień ludzi represjonowanych za działalność związkową. W 1990 roku został pierwszym ambasadorem RP przy Wspólnotach Europejskich w Brukseli. W czasie jego kadencji Polska wynegocjowała i podpisała układ stowarzyszeniowy oraz złożyła formalny wniosek o członkostwo. W 1995 roku został uhonorowany Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski, a rok później otrzymał Polską Nagrodę Europejską przyznawaną przez Polską Fundację im. Roberta Schumana. W 2002 roku został odznaczony Orderem Orła Białego. Zmarł w Warszawie w 2011 roku.

Więcej na kolejnych stronach tego artykułu:

Dodaj komentarz