Mosina współpracuje z Muzeum Narodowym


3 lutego, w Urzędzie Miejskim w Mosinie, miało miejsce uroczyste podpisanie listu intencyjnego dotyczącego współpracy między gminą Mosina a Muzeum  Narodowym w Poznaniu. Na dokumencie deklarującym podtrzymanie dotychczasowej współpracy, a także jej poszerzenie w kilku obszarach, podpisy złożyli dyrektor muzeum Tomasz Łęcki i burmistrz Mosiny Przemysław Mieloch. W spotkaniu uczestniczyła także Ewa Leszczyńska, kierownik Oddziału Muzeum Narodowego w Poznaniu – Pałacu w Rogalinie. 

Z racji na położenie na terenie gminy Mosina zespołu pałacowo-parkowego w Rogalinie – obecnie zabytku o statusie Pomnika Historii – gmina Mosina od wielu lat współpracuje z Muzeum Narodowym w Poznaniu, którego oddział mieści się w rogalińskim pałacu. Wyrazem tej współpracy jest m.in. prowadzony w nim przez gminę sezonowy Punkt Informacji Turystycznej. Intencją podpisanego dziś oficjalnie listu jest wyrażenie przez obie strony woli podtrzymania dotychczasowej, dobrej współpracy, ale także woli poszerzenia jej o nowe obszary. To wzajemna promocja i szerzenie wiedzy o historii gminy, jej wybitnych mieszkańcach i walorach kulturowo-przyrodniczych, szeroko pojęta ochrona unikalnych walorów kulturowo-przyrodniczych gminy Mosina, współpraca na rzecz zwiększenia dostępności turystycznej do istotnych obiektów kulturowo-przyrodniczych w gminie i ich wzajemnego skomunikowania z ościennymi atrakcjami sąsiednich gmin i Poznania, współpraca w zakresie szeroko pojętych działań merytorycznych i kulturowych.

Więcej na kolejnych stronach tego artykułu:

Dodaj komentarz