Mosina: Szkolenie o zbiórkach publicznych


Zbiórka pieniężna lub rzeczowa na cele dobroczynne jest działaniem, które podlega pod konkretne uwarunkowania prawne.  Dlatego, osoby które chcą dowiedzieć się jak prawidłowo przeprowadzić taką zbiórkę mogą wziąć udział w bezpłatnym szkoleniu.

Szkolenie odbędzie się 28 marca w Centrum Bukowska 9:00–16:00 (ul. Bukowska 27/29 w Poznaniu). Kierowane jest do przedstawicieli wielkopolskich fundacji i stowarzyszeń. Ekspertką prowadzącą szkolenie będzie Monika Chrzczonowicz ze Stowarzyszenia Klon/Jawor.

Podczas szkolenia omówione zostaną miedzy innymi takie zagadnienia jak:

Czym jest zbiórka publiczna? Kto może ją przeprowadzać? Co można zbierać w ramach zbiórki? Gdzie można ją przeprowadzać? Gdzie zgłosić zbiórkę? Kto może kwestować? Jak uporać się z formalnościami? Jakie są planowane zmiany w ustawie o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych?

Zgłoszenia do udziału w szkoleniu należy przesyłać (na formularzu dostępnym w załączniku) najpóźniej do  25 marca mailem na adres: marta.swinarska@pisop.org.pl w temacie wiadomości wpisując „Szkolenie – Zbiórka Publiczna” lub faksem pod nr: 61 851 91 34.

W związku z ograniczoną ilością miejsc o udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku dużej ilości zgłoszeń, organizator zastrzega sobie prawo przyjęcia na szkolenie jednej osoby z danej instytucji.

Dodaj komentarz