Konkurs „Zapal znicz pamięci – Znajdź bohatera!”


Poznański Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w ramach IX akcji medialno-edukacyjnej „Zapal znicz pamięci” zachęca młodzież do odszukania własnego bohatera znicza i nadesłania pracy prezentującej jego postać. Zgłoszenia będą przyjmowane do 16 października 2017 r. Najlepsze prace zostaną nagrodzone bezpłatnymi wejściówkami do Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.

IX akcja „Zapal znicz pamięci”, która w tym roku będzie miała miejsce 22 października ma na celu przywracanie pamięci o dramatycznych losach Polaków mieszkających podczas II wojny światowej na tzw. ziemiach wcielonych do III Rzeszy, które nigdy nie przebiły się do pamięci zbiorowej. Tymczasem doświadczeniem mieszkańców zachodnich ziem II Rzeczypospolitej od pierwszego dnia agresji niemieckiej w 1939 roku był szczególnie nasilony terror i egzekucje, a także wysiedlenia i przesiedlenia, połączone z pozbawianiem własności.

Akcja „Zapal znicz pamięci” ma charakter ponadregionalny, uczestniczą w niej mieszkańcy Pomorza, Kujaw, Wielkopolski, Ziemi Łódzkiej i Śląska. Ziemie te stanowiły jedną czwartą terytorium II Rzeczypospolitej. Na tzw. ziemiach wcielonych zamordowano tylko do końca 1939 r. 40 tysięcy osób, przedstawicieli elit społeczeństwa II Rzeczypospolitej, społeczników, powstańców wielkopolskich i śląskich, nauczycieli, lekarzy, ziemian, rzemieślników, duchownych, a Niemcy, pozbawiając ich najpierw wolności, a potem życia, kierowali się przygotowanymi przed wybuchem wojny listami proskrypcyjnymi.

Akcja społeczna ma na celu uczczenie pamięci regionalnych bohaterów, których mordowano za to, że byli Polakami, patriotami, ludźmi aktywnymi społecznie – elitą narodu polskiego. Jest ona organizowana od ośmiu lat przez Rozgłośnie Regionalne Polskiego Radia oraz piony edukacyjne IPN w Poznaniu, Bydgoszczy, Łodzi, Katowicach i Gdańsku oraz portal dzieje.pl i Muzeum Historii Polski.

Akcja została zainaugurowana w 70. rocznicę wybuchu II wojny światowej, a słuchacze zostali zaproszeni do zapalenia zniczy w miejscach kaźni Polaków położonych w pobliżu ich domów oraz o przesłanie dokumentujących to zdjęć na stronę internetową Radia Merkury (obecnie Radia Poznań). W tym roku w akcje włączy się także Program I Polskiego Radia oraz dwutygodnik i portal „Nasz Głos Poznański”.

Prace konkursowe można nadsyłać do 16 października 2017 roku, a konkurs skierowany jest do uczniów ze wszystkich poziomów szkół. Regulamin konkursu (wystarczy kliknąć). Konkurs koordynuje dr Agnieszka Łuczak, z która można się kontaktować telefonicznie 61 835 69 55 i drogą elektroniczną agnieszka.luczak@ipn.gov.pl.

Dodaj komentarz