Kolejny etap remontu schodów przy moście Dworcowym


Prowadzony od końca maja gruntowny remont schodów po południowej stronie mostu Dworcowego wkracza w kolejną fazę. Rozpoczęła się rozbiórka schodów prowadzących z mostu na peron 2, na który teraz można dostać się tylko przez nowy dworzec, bądź tunelem łączącym perony z Dworcem Zachodnim.

Przebudowa – oprócz schodów, przy których rozpoczynają się roboty rozbiórkowe – obejmuje również te łączące południowy most Dworcowy z placem przed starym dworcem Poznań Główny oraz z peronem 5. Wymieniona zostanie także zniszczona nawierzchnia chodnika na południowym moście Dworcowym.

Schody prowadzące na plac przed starym dworcem były w złym stanie technicznym. Elementy betonowe o słabej jakości skorodowały wskutek działań erozyjnych i niesprawnego odwodnienia. Wpływ na pęcznienie betonu, prowadzące do rozsadzania i deformacji okładzin kamiennych na stopniach oraz podestach schodów, miało również działanie środków odladzających używanych w okresach zimowych. W podobnie złym stanie były schody prowadzące na perony 2 i 5.

Więcej na kolejnych stronach tego artykułu:

Dodaj komentarz