GOAP: Zasady płatności za śmieci


Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”  rozpoczyna kolejny ważny etap wdrażania nowego systemu gospodarowania odpadami. Do wszystkich właścicieli nieruchomości, którzy złożyli deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a wpłynęło ich ponad 82 tysiące, przesłane zostaną pisma zawierające informacje o numerze subkonta, na które należy wpłacać zadeklarowane kwoty oraz terminarz płatności. Listy zostaną rozesłane pocztą z końcem lipca br. natomiast opłatę trzeba uiścić do 15 sierpnia br.

Zgodnie z przyjętym regulaminem płatności następować będą w cyklu dwumiesięcznym, czyli kolejne należy wnieść do 15 października i 15 grudnia. Do mieszkańców, którzy w złożonej deklaracji podali swój adres e-mailowy i wyrazili zgodę na otrzymywanie informacji ZM GOAP poprzez pocztę e-mailową, pisma zawierające dane o numerze subkonta i terminarzu płatności przesłane zostaną drogą internetową.

Do rozsyłania listów informujących o zasadach płatności Związek mógł przystąpić dopiero po zakończeniu wprowadzaniu złożonych deklaracji do systemu informatycznego. Była to skomplikowana operacja – kilkudziesięciu ludzi przez kilkadziesiąt dni, na dwie zmiany wpisywało do komputerów dane. Nierzadko wymagały one sprawdzenia i wyjaśnienia.

Wprawdzie mieszkańcy nadal mogą składać deklaracje oraz korekty do nich, jednak w stosunku do tych właścicieli nieruchomości, którzy nie wypełnili ustawowego obowiązku ich złożenia, Związek rozpoczyna procedurę wydawania decyzji administracyjnych o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Podstawą do ich wydania są dane z wykazu nieruchomości oraz spisu mieszkańców. Zgodnie z przepisami procedura może rozpocząć się od wysłania pism wzywających do wykonania wynikającego z ustawy obowiązku, czyli prawidłowego złożenia deklaracji lub bezpośredniego wystawienia decyzji określającej wysokość opłaty.

Kwestie organizacyjne i prawne mają duży wpływ na funkcjonowanie obowiązującego od 1 lipca nowego systemu gospodarowania odpadami. Jednak dla mieszkańców najważniejszy jest sprawny odbiór odpadów. W pierwszych dwóch tygodniach działania nowego systemu firma Remondis Sanitech wraz z podwykonawcami, obsłużyła ponad 118 000 nieruchomości, w tym blisko 106 000 na terenie miasta Poznania.

Jednak zdarzają się sygnały o nieprawidłowościach związanych z organizacją odbioru odpadów w okresie przejściowym. Do ZM GOAP wpłynęło ponad 2000 takich zgłoszeń. W stosunku do tysięcy obsługiwanych nieruchomości stanowi to niewielki odsetek. Zgłoszenia mieszkańców najczęściej dotyczą braku pojemników na odpady komunalne zmieszane i worków do selektywnej zbiórki. Ponad 30% stanowią zgłoszenia z Poznania, po 15%  z gmin Czerwonak, Kostrzyn i Murowana Goślina, następnie Swarzędz i Oborniki 5%, Suchy Las 3%, nieco mniej Pobiedziska i Buk. Najczęściej interweniują klienci firm, z którymi ZM GOAP nie podpisał umowy i odbiór odpadów przejmują inne przedsiębiorstwa. Do nich właśnie ZM GOAP przekazuje sygnały o nieprawidłowościach i domaga się szybkiego ich usunięcia. Przypominamy, że informacje o braku pojemników lub kłopotach z odbiorem odpadów należy przekazywać drogą mailową:  bok@goap.org.pl  lub telefonicznie: 61 624 22 22, 61 646 74 26, 61 66 40 615.

Dla usprawnienia obsługi mieszkańców korzystających z infolinii Związku – numer 61 624 22 22, rozwijana jest współpraca z Biurem Teleinformatycznym Poznań*Kontakt. Pod jego numerem 61 646 33 44 również można uzyskać informacje o nowych zasadach gospodarowania odpadami.

Dodaj komentarz