Co powinno zawierać CV korepetytora?


Pomimo niewystarczających zarobków oraz różnego rodzaju zmian w oświacie praca w zawodzie nauczyciela dla wielu osób jest w dalszym ciągu atrakcyjna i bywa spełnieniem pewnej misji. Chodzi oczywiście też o satysfakcję, jaką daje dydaktyka i kontakt z dziećmi oraz młodzieżą. Coraz częściej pedagodzy zmieniają pracę w poszukiwaniu lepszych warunków, starają się o dodatkowe zatrudnienie, więc warto mieć przygotowane CV nauczyciela matematyki, chemii czy języka angielskiego.

lekcja

Jak szukać pracy w zawodzie nauczyciela?

Dobrze przygotowane CV korepetytora to tak naprawdę punkt wyjścia do szukania pracy bądź dodatkowego zajęcia. I choć oczywiście kryteria, jakim sprostać musi nauczyciel w szkole, są jasno określone, to prywatne placówki czy firmy szkoleniowe już mogą mieć swoje wymagania. Warto je sprawdzić. Niemniej na stanowisku nauczyciela matematyki trzeba mieć wykształcenie kierunkowe, a doświadczenie zawodowe niewątpliwie sprawia, że CV jest bardziej interesująca. Warto też zaznaczyć dodatkowe umiejętności – kursy, język angielski, dodatkowe zainteresowania. Mogą się one przydać w pracy nauczyciela matematyki, ale przede wszystkim pokazują kandydata jako człowieka, który chce się rozwijać.

Idealny list motywacyjny nauczyciela matematyki

Tego typu informacje powinny pojawić się nie tylko w CV. Warto je podkreślić w liście motywacyjnym, który jest od lat stałym załącznikiem w dokumentach rekrutacyjnych. Nawet jeśli nie mamy dużego doświadczenia, to możemy zaakcentować swoje mocne strony oraz wizję pracy jako nauczyciel matematyki. To dobry sposób do tego, by przekonać dyrektora do rozmowy. Obecnie pedagodzy często muszą pracować w kilku szkołach i łączyć części etatu, więc dobrze zrobione napisane dokumenty wysłane w kilka miejsc mogą przynieść satysfakcjonujące efekty. To samo działa w momencie, gdy szuka się zajęcia dodatkowego – na przykład pracy jako korepetytor.

Gdzie znaleźć pracę na stanowisku nauczyciela matematyki?

Zarówno w dokumentach, jak i w czasie rozmowy kwalifikacyjnej warto szczególny nacisk położyć na umiejętność efektywnego przekazywania wiedzy. To niezwykle ważne na stanowisku nauczyciela, choć oczywiście podstawą będą ukończone studia kierunkowe. Profesjonalne CV staje się więc elementem podsumowania zawodowego, w którym podkreśla się aspekty w pracy korepetytora ważne. Będzie to na przykład efektywne prowadzenie zajęć indywidualnych, ciekawe metody pracy w grupie, łatwość nawiązywania kontaktów, wypracowane umiejętności miękkie, znajomość metod uczenia oraz podstaw z zakresu psychologii. Niezbędne jest także przygotowanie pedagogiczne.

 

Dodaj komentarz