Akcja zima 2020/2021 w Poznaniu


43 pługoposypywarki, 18 pługów z piaskarkami i dziesiątki pracowników gotowych na odśnieżanie jezdni, chodników i dróg rowerowych – tak poznańscy drogowcy przygotowali się na nadejście zimy. Na utrzymanie dróg miasto wyda ponad 23,4 mln zł.

W obecnym sezonie zimowym systemowym utrzymaniem objętych zostało 870,3 km poznańskich dróg i ponad 132 km dróg rowerowych.

Wydatki na zimowe oczyszczanie pasów drogowych obejmują zarówno odśnieżanie i usuwanie śliskości zimowej, jak również oczyszczanie z zanieczyszczeń (sprzątanie) jezdni, chodników i placów miejskich, przejść podziemnych i kładek, oczyszczanie poboczy i terenów zieleni, a także opróżnianie koszy ulicznych.

Wydatki Miasta w ostatnich latach wynosiły:

w sezonie 2017/2018 – 20,7 mln zł
w sezonie 2018/2019 – 23,1 mln zł
w sezonie 2019/2020 – 20,8 mln zł
w sezonie 2020/2021 – plan 23,4 mln zł.

Więcej na kolejnych stronach tego artykułu:

Dodaj komentarz