Zawieszono zajęcia w szkołach w Czapurach, Daszewicach i Wiórku


Pierwszy potwierdzony w Wielkopolsce przypadek koronawirusa wykryto u osoby zamieszkującej wieś Czapury w gminie Mosina, dlatego jej władze podjęły działania w kierunku zminimalizowania ryzyka dalszego rozprzestrzeniania się choroby.

Ustalono, że burmistrz Mosiny rekomenduje zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych w szkołach, przedszkolach i żłobkach w Czapurach, Daszewicach i Wiórku z 11 marca przez 14 dni. Pozostałe placówki oświatowe z terenu gminy Mosina nie zawieszają zajęć. Sytuacja będzie monitorowana na bieżąco przez dyrektorów w placówkach oświatowych oraz Sztab Zarządzania Kryzysowego.

Więcej na kolejnych stronach tego artykułu:

Dodaj komentarz