Wyjątkowa transmisja operacji z Poznania


Pierwsze transatlantyckie webinarium chirurgiczne w historii będzie transmitowane m.in. z Poznania. Jest częścią trzydniowego wydarzenia zorganizowanego dla lekarzy z całego świata. Transmisję online finansuje miasto Poznań, a partnerem za nią odpowiedzialnym jest PCSS.


„Orthopaedic Live Surgery Broadcast 2019” to pierwsze webinarium chirurgiczne w historii European Paediatric Orthopaedic Society oraz Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego, podczas którego łączą się specjaliści po obu stronach Atlantyku. 12 czerwca, w środę, lekarze na całym świecie będą mogli na żywo oglądać operacje z trzech miejsc na świecie: z Poznania (start o 14.30), z Grodna (godz. 15.15) i z Wilmington w USA (godz. 16). W każdym z tych miejsc lekarze będą przeprowadzać osteotomię miednicy – ale innymi metodami. W Poznaniu specjaliści będą korzystać z metody im. Degi.

W wydarzeniu udział wezmą dr med. Michael Wade Shrader z Wilmington, Leo Syczewski z Grodna oraz dr med. Marek Jóźwiak z Poznania. Na żywo ze studia PlatonTV w siedzibie PCSS operacje komentować będą dr Terje Terjesen, dr Marek Napiontek oraz dr Marek Synder.

Więcej na kolejnych stronach tego artykułu:

Dodaj komentarz