W Poznaniu ruszyła budowa największego w Polsce Centrum Senioralnego


Kompleks składać się będzie z kilku części: Rezydencji Na Szkolnej, dwóch budynków z apartamentami dla seniorów, Kliniki przy Starym Rynku oraz miejsca przeznaczonego na pobyt dzienny. Pomiędzy budynkami, na dziedzińcu, powstanie duży teren zielony – jego część będzie otwarta i dostępna dla wszystkich poznaniaków.

– Możemy być dumni z tego, że Poznań ma modelową politykę senioralną, która jest wzorem dla innych samorządów – mówił Adam Szłapka, poseł na Sejm RP. – Mam nadzieję, że będzie wzorem także dla rządzących krajem.

Rezydencja zapewni 166 miejsc dla starszych osób, które wymagają całodobowej opieki i wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. Apartamenty dla seniorów będą prowadzone w formule assisted living – to mieszkania przystosowane do potrzeb seniorów z mniejszymi obciążeniami medycznymi, gdzie można mieszkać i żyć samodzielnie, mając jednocześnie fachową opiekę medyczną, techniczną oraz usługi dodatkowe dostosowane do indywidualnych potrzeb.

Więcej na kolejnych stronach tego artykułu:

Dodaj komentarz