W Czerwonaku po ukraińsku


W Urzędzie Gminy w Czerwonaku przygotowano karty informacyjne w języku ukraińskim, wyjaśniające podstawowe kwestie związane z obowiązkiem meldunkowym oraz podające wybrane numery kontaktu.

Karty wyeksponowane zostały w Biurze Obsługi Klienta aby ułatwić osobom z zagranicy dopełnienie formalności oraz zaadaptowanie się w nowym środowisku.

Fot. Barbara Wicher

Dodaj komentarz