S5 Poznań – Wronczyn: rozstrzygnięto przetarg na wykonanie robót drogowych


GDDKiA ogłosiła postępowanie przetargowe na dokończenie robót na węźle Stęszew w ciągu S5 na odcinku Poznań – Wronczyn oraz na drodze krajowej nr 32 wchodzącej w zakres budowy węzła. Ponadto w postępowaniu na połączenia dwóch odcinków drogi S5 (Poznań (Głuchowo) – Wronczyn i Wronczyn – Kościan) oraz dokończenie budowy drogi zbiorczej nr 1 i węzła Konarzewo, wybrałą najkorzystniejsze oferty. Celem wszystkich działań jest udostępnienie kierowcom 16 kilometrowego odcinka S5 w IV kwartale br.

Węzeł Stęszew i droga krajowa nr 32

W minionym tygodniu GDDKiA ogłosiła przetarg na dokończenie robót na węźle Stęszew w ciągu S5 na odcinku Poznań – Wronczyn oraz na drodze krajowej nr 32 wchodzącej w zakres budowy węzła. Na oferty czeka do 17 września 2019r, do godz. 09:45. Realizacja przewidziana jest w dwóch etapach:

  • Etap I – wykonanie niezbędnych robót umożliwiających podłączenie węzła Stęszew do istniejącej drogi krajowej nr 32 wraz ze skutecznym złożeniem wniosku do WINB – termin realizacji – 60 dni od daty podpisania umowy.
  • Etap II – wykonanie wszystkich pozostałych robót objętych zamówieniem wraz ze skutecznym złożeniem wniosku do WINB – termin realizacji – 30.06.2020r.

Najkorzystniejsze oferty

GDDKiA przeanalizowała oferty pod kątem cenowym i merytorycznym co pozwoliło na dokonanie wyboru najkorzystniejszych ofert dla niżej wymienionych postepowań. W obu przypadkach jest to firma Colas Polska.

Więcej na kolejnych stronach tego artykułu:

Dodaj komentarz