Pożyczasz auto od kogoś auto? Sprawdź, czy ma OC


OC to obowiązkowe ubezpieczenie, które powinien posiadać każdy samochód. jeśli spowodujesz wypadek autem, które nie posiada aktualnego OC, będziesz musiał pokryć koszty odszkodowania, nawet, jeśli auto nie należy do ciebie.

Wielu z nas nawet nie zdaje sobie sprawy, że wsiadając do samochodu bez aktualnego OC, poniesie koszty związane z wypłaceniem odszkodowania za straty spowodowane w wypadku komunikacyjnym. Czyli, jeśli stałeś się sprawcą wypadku, a auto, którym się poruszasz, nie ma aktualnej polisy OC, będziesz musiał zapłacić. Krocie.

Wsiadając za kierownicę auta, które nie należy do ciebie, sprawdź, czy pojazd ma aktualną polisę OC, ostrzegają pracownicy Kuta Auto Serwis jazda samochodem bez obowiązkowego OC może skończyć się konsekwencjami finansowymi, dotkliwymi zarówno dla właściciela auta, jak i prowadzącego pojazd. Jeśli, prowadząc samochód lub motocykl bez wykupionej polisy odpowiedzialności cywilnej, która jest obowiązkowa dla każdego pojazdu, spowodujesz wypadek, będziesz musiał wypłacić odszkodowanie z własnych zasobów, oczywiście do spółki z właścicielem pojazdu, tym, który zaniedbał wykupienia polisy.

Obowiązujące przepisy mówią, że poszkodowanemu odszkodowanie wypłaca Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny

Obowiązujące przepisy mówią, że poszkodowanemu odszkodowanie wypłaca Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG), który następnie zwraca się do sprawcy wypadku o zwrot wypłaconego poszkodowanemu świadczenia. UFG zwróci się o wypłacona kasę zarówno do właściciela pojazdu, który nie miał ubezpieczenia, jak i do sprawcy wypadku lub kolizji, czyli do kierowcy. Kwoty, które należy oddać UFG są niebagatelne, a rekordzista musi oddać ponad milion złotych.

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjne powstał po to, aby wypłacać poszkodowanym świadczenia w sytuacjach, gdy niemożliwe jest uzyskanie świadczenia z obowiązkowej polisy OC

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjne powstał po to, aby wypłacać poszkodowanym świadczenia w sytuacjach, gdy niemożliwe jest uzyskanie świadczenia z obowiązkowej polisy OC. Dlatego w chwili, gdy szkoda została wyrządzona, a odpowiedzialność za nią bez wątpienia ponosi właściciel pojazdu lub osoba nim kierująca, Fundusz przejmuje na siebie rolę ubezpieczyciela. O odszkodowanie z funduszu możesz ubiegać się wówczas, gdy nie ustalono tożsamości właściciela pojazdu i osoby kierującej. Otrzymasz wówczas zadośćuczynienie, zwrot kosztów leczenia, renty aczkolwiek nie uzyskasz odszkodowania za uszkodzony samochód.

Odszkodowanie za szkodę na mieniu, czyli za uszkodzony samochód, Fundusz owszem, wypłaci, ale w chwili, gdy u któregokolwiek uczestnika wypadku nastąpiła śmierć, naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwający dłużej niż 14 dni, co powinno być potwierdzone orzeczeniem lekarza, który posiada specjalizację w dziedzinie medycyny, która odpowiada rodzajowi i zakresowi powyższych uszkodzeń.

W chwili, gdy pojazd, jego właściciela i kierowcę zidentyfikowano, Fundusz wypłaca odszkodowanie za szkody na mieniu i osobie

W chwili, gdy pojazd, jego właściciela i kierowcę zidentyfikowano, Fundusz wypłaca odszkodowanie za szkody na mieniu i osobie, ponieważ, jak prosto wydedukować, ma od kogo ściągnąć należności regresowe. Za szkody na mieniu i osobie uzyskasz też odszkodowanie od Funduszu w chwili, gdy sprawcą wypadku był pojazd zarejestrowany za granicą, pochodzący z państwa, które podpisało Porozumienie Wielostronne, a kierowca i właściciel są zidentyfikowani. Również, gdy szkoda powstawała z winy rolnika lub osoby pozostającej z nim we wspólnym gospodarstwie domowych na terenie jego gospodarstwa rolnego. Mimo to, jeśli miałeś kolizję z autem bez OC, trudno tutaj liczyć na holowanie z OC sprawcy, twierdzą pracownicy firmy transportowej transportmaszynpoznan.com.

O dodatkowych informacjach na temat Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego należy poczytać na stronach z nim związanych.

Nieznajomość prawa szkodzi

Nieznajomość prawa szkodzi. A obowiązki spoczywające na kierowcy pojazdu są ściśle sprecyzowane przez prawo. Roszczenia fundusz są dużym zaskoczeniem dla kierowców, którzy spowodowali wypadek, prowadząc nie swój samochód, co potwierdzają pracownicy lawety.w.poznaniu.pl. Kierowcy bywają zdziwieni nawet koniecznością poniesienia kosztów holowania auta. Tymczasem Fundusz ma około 17 tysięcy spraw regresowych, na łączną sumę 211 milionów złotych. Są to naprawdę niemałe kwoty, i nie ma co marzyć, że Fundusz akurat do ciebie się nie zwróci. Dla wielu kierowców, wypadek bez aktualnej polisy OC to zmiana całego dotychczasowego życia, a zadłużenie można spłacać niemal całe życie, co oznacza, że brak polisy OC może mieć długotrwałe efekty. Co ciekawe, czas działa na niekorzyść kierowcy, więc im starsza sprawa, tym większą ma wartość dla Funduszu.

Dla pasażera, który podróżuje autem bez aktualnej polisy OC, brak ubezpieczenia również może mieć znaczenie

Dla pasażera, który podróżuje autem bez aktualnej polisy OC, brak ubezpieczenia również może mieć znaczenie. Jeśli samochód czy motocykl należy do kogoś z rodziny lub osoby zaprzyjaźnionej, można sprawdzić na kierowcę dodatkowe kłopoty. Występując bowiem za namową kancelarii odszkodowawczej do funduszu o odszkodowanie, nie zdajemy sobie sprawy, że Fundusz wystąpi do właściciela i kierowcy auta o zwrot wypłaconego odszkodowania. W efekcie powiększy się dodatkowo dług tych osób względem Fundusz. Może to mocno uderzyć w bliskie osoby, zwiększając ich zadłużenie.

Polisę OC musi posiadać każdy, bez względu na to, czy jest kierowcą “szkodowym” czy też ma pojazd nietypowy. Firmy ubezpieczeniowe nie mogą odmówić sprzedaży ubezpieczenia, nawet przez wgląd na to, że w przeszłości wielokrotnie zalegał z opłatami za polisę. Mogą natomiast zaproponować składkę, na widok której wyskoczysz z butów, zwłaszcza że taryfy składek ustalają zakłady ubezpieczeń, więc ich wysokość nie jest regulowana urzędowo.

Teoretycznie rzecz biorąc, OC nie można uniknąć w myśl działających dziś przepisów Teoretycznie rzecz biorąc, OC nie można uniknąć w myśl działających dziś przepisów. Jednak wysokość składek, zwłaszcza w przypadku młodych kierowców, powoduje, że ludzie unikają płacenia obowiązkowych opłat, mimo, że system zdaje się być szczelny, a przy rejestracji auta polisa OC jest obowiązkowym dokumentem, który należy okazać, zanim w urzędzie wydadzą nam dowód rejestracyjny pojazdu.

Pamiętaj, że nie tak łatwo zapomnieć o OC, ponieważ ubezpieczenie nie wygasa automatycznie po zakończeniu umowy, a odnawia się automatycznie na kolejny rok. Dzięki temu samochód jest chroniony nawet wówczas, gdy nie zdążyłeś na czas zapłacić składki za odnowioną polisę. Ściąganiem zaległych opłat OC, ale też wyszukiwaniem kierowców i właścicieli aut poruszających się bez ważnej polisy zajmuje się Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.  Dzięki próbom uszczelnienia systemu pobierania opłat OC ubezpieczyciele mogą pokrywać straty ponoszone z winy osób, które nie miały wykupionego OC i niewiele osób zostało pozbawionych wypłaty świadczenia. Aczkolwiek w wielu przypadkach zakłady ubezpieczeniowe utrudniają wypłatę odszkodowania, nawet należnego.

Wsiadając więc do pożyczonego auta, sprawdź nie tylko dowód rejestracyjny, ale także upewnij się, że auto posiada aktualną polisę OC. Dzięki temu będziesz mógł jechać spokojniej, a przede wszystkim, bezpiecznie.

 

Dodaj komentarz