Nowy bank obsługuje miasto od 1 stycznia


Od 1 stycznia 2015 roku obsługa bankowa budżetu miasta Poznania i jego jednostek organizacyjnych będzie prowadzona we współpracy z PKO Bankiem Polskim. Bank wygrał przetarg ogłoszony na pięć lat.

PKO BP

Obsługa bankowa w ramach umowy pomiędzy Urzędem Miasta Poznania a PKO Bankiem Polskim obejmuje Urząd Miasta Poznania i 306 miejskich jednostek organizacyjnych oraz bezpłatne prowadzenie ponad 1000 rachunków bankowych. Wcześniej miasto było obsługiwane przez ING Bank Śląski S.A.

Warunki umowy zakładają m.in.:
– bezpłatną obsługę klientów Miasta w zakresie płatności dokonanych na rzecz Miasta i jego jednostek organizacyjnych (np. podatki, opłaty, w tym opłaty za przedszkola i żłobki, wypłata świadczeń) we wszystkich 36 oddziałach PKP BP zlokalizowanych na terenie Poznania (z wyłączeniem filii i agencji);
– bezpłatną obsługę miejskich jednostek organizacyjnych w 13 oddziałach banku;
– bezpłatną obsługę kart płatniczych za pomocą terminali zlokalizowanych w różnych miejskich jednostkach organizacyjnych i wydziałach Urzędu Miasta (liczba terminali wzrośnie z 64 do 100).
– bank zapewni Miastu kredyt w rachunku bieżącym do kwoty 100 mln zł w każdym roku prowadzenia obsługi bankowej.

Nowy numer rachunku budżetu Miasta Poznania w PKO BP S.A. obowiązujący od dnia 1 stycznia 2015 roku to: 88 1020 4027 0000 1102 1262 0631. Pozostałe numery rachunków dostępne są na stronie internetowej Miasta Poznania oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

oprac. TWW, źródło: Urząd Miasta Poznania

1 komentarz

  1. jasie pisze:

    Milo slyszec ze maisto wspiera polski bank, a pkobp wspiera polskie urzędy! Brawoi!

Dodaj komentarz