Miasto Poznań odpiera zastrzeżenia CBA


Urząd Miasta Poznania nie zgadza się z żadnym z zarzutów CBA dotyczących Toru Poznań. Przeprowadzona przez biuro kontrola była wybiórcza i pomijała ważne dokumenty. Dlatego pracownicy urzędu przygotowują ogólnodostępną Białą Księgę, by każdy mógł sam zapoznać się z całą dokumentacją dotyczącą tego terenu.

Po wnikliwej analizie treści nieprawidłowości zarzucanych przez CBA pracownikom Urzędu Miasta Poznania, Ernestowi Bejdzie – szefowi CBA – przedstawione zostały zastrzeżenia do protokołu kontroli.

Urząd Miasta Poznania nie zgadza się z żadnym z zarzutów CBA. Biuro wyciągnęło wnioski w drodze wybiórczej analizy wszystkich dokumentów uzyskanych w trakcie kontroli. Co więcej, CBA w swoim materiale nie odniosło się do wszystkich dokumentów, przekazanych przez urząd. To spowodowało, że podniesione przez CBA zarzuty są bezpodstawne, a podjęcie działań zgodnych z wytycznymi CBA – naraziłoby miasto Poznań na ryzyko wielomilionowych odszkodowań.

Ponadto protokół kontroli nie zawiera opisu stanu faktycznego, przez co bardzo ograniczono możliwość odniesienia się do zarzucanych nieprawidłowości.

Pominięto także fakt, iż 9 kwietnia 1998 roku między miastem Poznań a Automobilklubem Wielkopolskim została zawarta umowa użyczenia o charakterze nieodpłatnym. Z propozycją zawarcia takiej umowy wystąpił 31 marca 1998 roku Automobilklub Wielkopolski, a ówczesny zarząd miasta Poznania – na posiedzeniu w9 kwietnia 1998 roku – wyraził na to zgodę.

Więcej na kolejnych stronach tego artykułu:

Dodaj komentarz