Kładka połączy Poznań z Czerwonakiem


Poznań będzie partycypować w budowie kładki pieszo-rowerowej przez Wartę. Ma ona powstać na wysokości Akwenu Marina po stronie Czerwonaka a lasami nadwarciańskimi przy Umultowie. Dodatkowo aż do tego miejsca ma zostać przedłużona Wartostrada, która obecnie kończy się w okolicy mostu Lecha.

Na wtorkowej sesji radni zdecydowali o zawarciu z Czerwonakiem porozumienia międzygminnego w zakresie opracowania koncepcji kładki pieszo-rowerowej znajdującej się na granicy z Czerwonakiem. Po stronie Poznania byłaby realizacja zadania, przy równoczesnej partycypacji w kosztach opracowania koncepcji przez gminę Czerwonak.

Gdy dokumentacja będzie gotowa, rozpoczną się wspólne starania o pozyskanie funduszy zewnętrznych, w tym unijnych, na budowę.

Więcej na kolejnych stronach tego artykułu:

Dodaj komentarz