Znany jest wstępny termin ukończenia prac przy SPP Wilda i Łazarz


Na lipiec przewidywane jest uruchomienie odpłatności na wszystkich ulicach Łazarza i Wildy w ramach Strefy Płatnego Parkowania.

Nowa organizacja ruchu i parkowania jest sukcesywnie wprowadzana na kolejnych ulicach wildeckiej i łazarskiej SPP. Pobór opłat został uruchomiony z początkiem lutego, ale tylko na części docelowego obszaru. Plany pokrzyżowała najpierw epidemia koronawirusa SARS-CoV-2, z powodu której opóźnił się wybór wykonawcy SPP i rozpoczęcia prac, a później – w związku z przesunięciem terminu na jesień i zimę – niekorzystna pogoda, która wielokrotnie zmuszała wykonawcę do aktualizacji harmonogramu. Także obecna, zmienna pogoda, ma wpływ na tempo prac. W efekcie płatny postój obowiązuje na tych ulicach, gdzie nowe oznakowanie zostało wprowadzone w pełni. Prace na pozostałych ulicach Wildy i Łazarza podzielono na etapy, po zakończeniu których uruchamiany jest pobór opłat za parkowanie.

Więcej na kolejnych stronach tego artykułu:

Dodaj komentarz